Inteligentní parkování v Ostravě

NEZÁVISLÍ v Ostravě chtějí zavést inteligentní parkovací systém. Řidiče navede na volné místo, pohlídá vozidlo před zloději a na placených mísech umožní zaplatit poplatek za parkování pomocí mobilní aplikace. První fáze projektu se připravuje ke spuštění ještě v letošním v Mariánských Horách, kde NEZÁVISLÍ stojí v čele radnice.

Ostrava, 27. září 2018: Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vedený NEZÁVISLÝMI plánuje revoluci v parkování na sídlišti Fifejdy I. Počet automobilů v okolí panelových domů totiž postupně roste a obyvatelé v některých dnech mají problém s pohodlným zaparkováním svého vozu.

„Součástí komplexní regenerace sídliště bylo i vybudování nových parkovacích ploch v bezprostředním okolí výškových domů a celkové zvýšení počtu parkovacích míst. Z dlouhodobého hlediska ale bude potřeba parkování nějakým způsobem regulovat, aby lidé neměli problémy a na sídlišti se jim dobře bydlelo. Možnost parkování s tím pochopitelně úzce souvisí,“ říká starostka obvodu Liana Janáčková. Podle ní si obvod nechal zpracovat studii, která pro usnadnění parkování na sídlišti nabízí využití moderních technologií.

Jedná se o inteligentní elektronický systém, který v první fázi projektu ukáže, jakým způsobem jsou jednotlivá parkovací místa využívána. Dokáže zhodnotit, ve které denní době jsou volná, jak dlouho na nich automobily parkují a kde místo na parkování schází.

„Elektronické sledování bude doprovázet i fyzický průzkum, abychom zjistili přímo od řidičů ještě i další údaje, například jestli v lokalitě bydlí, za jakým účelem přijeli a jiné. Všechny tyto informace nám následně pomůžou nastavit systém regulace, aby se obyvatelům sídliště usnadnilo parkování, ale aby zde mohly zaparkovat v případě potřeby taky jejich návštěvy,“ vysvětluje 1. místostarosta Patrik Hujdus.

Podle zástupců vedení radnice je možné první část projektu spustit ještě letos, další fáze pak budou záviset na zjištěných údajích a na zvolené technologii inteligentní regulace.

„Naše představa je taková, že se na sídlišti objeví naváděcí panely, které řidičům ukážou volná místa, počítáme i s vyčleněním vybraných zón pro rezidenty, ale také pro rodinné příslušníky, kteří na sídlišti nemají trvalé bydliště, ale potřebují svá auta zaparkovat. Dokonce je možné, že úplně cizí obyvatelé do vybraných míst nebudou mít přístup, případně že za parkování svých aut zaplatí nějaký poplatek – například prostřednictvím mobilní aplikace,“ dodává starostka Janáčková.

Inteligentní parkovací systém nabídne ještě jednu vymoženost, kterou je hlídání vozidel.

„Pokud přistavíte svůj vůz a odejdete od něj, systém vás dokáže upozornit na to, že se automobil dal bez vás do pohybu. Toto opatření by mohlo pomoci předcházet krádežím aut, jeho aplikace je přitom velmi jednoduchá. Chtěli bychom, aby právě tato možnost byla obyvatelům našeho obvodu zpřístupněna už v nejbližších měsících v rámci zavádění celého systému,“ uzavírá Patrik Hujdus.

Mariánskohorská radnice považuje celý projekt za pilotní záležitost, která by mohla být v budoucnu využita i v jiných částech obvodu, ale i kdekoli jinde na území statutárního města Ostravy.