Prioritou v Ostravě je bezpečnost

Prioritou NEZÁVISLÝCH v Ostravě je zvýšení bezpečnosti ve městě, ale taky zrychlená likvidace starých ekologických zátěží. Předseda hnutí NEZÁVISLÍ a lídr kandidátky do zastupitelstva statutárního města Ostravy Patrik Hujdus odpovídal na anketní otázky redakce info.cz.

Jaká je vaše hlavní priorita, kam chcete město posunout?

Ostrava především musí být město příjemné pro život. Je potřeba, aby obyvatelé neodcházeli pryč a měli důvod tady zůstat, případně se zde chtěli vrátit. K tomu je nezbytné, abychom vytvářeli kvalitní veřejný prostor, aby město dokázalo nabídnout dostupné kvalitní bydlení a dostatek vyžití, a aby se tady lidé cítili bezpečně. To mimo jiné znamená vyřešit problémy s ubytovnami a byty, do kterých soukromí majitelé stěhují sociálně slabé spoluobčany, ale také udělat změny u městské policie.

S jakými partnery zvažujete koalici, s jakými rozhodně ne?

Dokážeme mluvit s každým. V našem vnímání je politika služba lidem, neřešíme až tak moc stranickou ideologii. Záleží tedy hlavně na tom, kteří konkrétní lidé budou do zastupitelstva města zvoleni. Asi jediný subjekt, se kterým opravdu nechceme spolupracovat, je hnutí LEČO. Vadí nám negativní a hrubý způsob vedení jejich kampaně. A protože dlouhodobě bojujeme proti ubytovnám, neumím si představit, že budeme jednat s někým, za koho kandiduje člověk spojený s jednou z nejhorších ubytoven ve městě. 

Jaký je podle Vás nejurgentnější problém města?

Za nejurgentnější problém města považuji životní prostředí. Ať už se jedná o dlouhotrvající likvidaci ostravských lagun, které svým nesnesitelným zápachem trápí především obyvatele Mariánských Hor a Moravské Ostravy, nebo třeba o zatím nepříliš diskutovaný problém haldy v Heřmanicích. Fakticky v Ostravě máme doutnající sopku, kterou musíme rychle zlikvidovat a vyvarovat se tak nedozírným následkům v případě, kdy by se hořící oheň dostal až k nebezpečným odpadům, které jsou zde uloženy.

Jak chcete řešit dopravu a parkování?

Je potřeba dořešit problémy s tranzitní dopravou vedoucí městem, například v ulicích Místecké a Českobratrské. Prosazujeme referendum týkající se tramvajové trati v Porubě, aby si lidé sami rozhodli, jestli budou jezdit tramvajemi, nebo například moderními elektrobusy. V rámci parkování chceme využít inteligentní systémy, které nám pomohou parkování koordinovat. Současně podporujeme výstavbu parkovacích domů – nikoli na zelených plochách, ale tam, kde již nyní jsou parkoviště.

Jak chcete bojovat se znečištěním ovzduší?

Vedení města musí aktivně jednat se státním podnikem Diamo, Arcelorem Mittal a jeho budoucím vlastníkem. Je potřeba také působit na kraj a na stát, aby likvidace ekologických zátěží probíhala rychleji, ať už se jedná o laguny, haldu v Heřmanicích, nebo například Trojické údolí. Z opatření, které je možné realizovat na úrovni města, jsou to především sběr prachu z komunikací, zkrápění silnic užitkovou vodou, výsadba stromů podél cest, vytváření umělých vodních ploch, zelených ploch a parků.

Jak chcete zlepšit kvalitu života ve městě?

Toho je hodně, zmíním alespoň některé naše návrhy: V Porubě vymístit Vozovnu ze srdce Poruby a vybudovat zde centrální park obvodu, nedopustit ukrajování porubského lesa na úkor technologického parku, na Jihu umístit do stávajícího Bělského lesa stanoviště městské policie, podpořit regeneraci sídlišť v jednotlivých městských obvodech, mít ve veřejném prostoru více soch, hracích prvků pro děti a také pro seniory, být aktivnější v podpoře zdravého způsobu života, podporovat funkční rodiny.

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

Bytů je dostatek, bohužel mnohé z nich jsou ve špatných lokalitách, nebo v držení soukromých subjektů, které uměle a zbytečně navyšují ceny. Jednotlivé městské obvody by proto neměly rozprodávat svůj bytový fond jak se tomu v minulosti stalo například v Porubě, ale určitý počet obecních bytů je nutné zachovat a postupně zvyšovat jejich kvalitu, investovat do oprav a rekonstrukcí. Město by se mělo zaměřit na výstavbu bytů pro seniory, ale také například na studentské bydlení.

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Je potřeba, aby město spolupracovalo s krajem a současně koordinovalo spolupráci mezi vlastníky a provozovateli jednotlivých turistických atraktivit. Důležité je, aby si jednotlivá místa vzájemně nekonkurovala, ale turisty si předávala. Když například přijede někdo do ostravské zoo, měl by dostat informaci o tom, kam pokračovat. Také všechny cesty do města musí působit kvalitně a přívětivě, ať už se jedná o Hlavní nádraží, nebo o příjezd po dálnici. Bavme se i o využití potenciálu lodní dopravy.

Jaké prvky konceptu smart city byste chtěl/a zavést do praxe?

Především takové, které by Ostravanům usnadnily život. Jedná se například o inteligentní řízení křižovatek a provozu v dopravě, aby se lidé vyhnuli zácpám nebo o smart komunikaci s veřejnou správou přes internet, která ušetří čas díky předvyplněným údajům. Prioritu vidíme v inteligentním řízení statické dopravy. Není řešení zakázat autům vjezd do centra, místo toho je potřeba řidiče navést na volné parkovací místo, umožnit jim pomocí aplikace uhradit parkovné, případně ohlídat vůz před zloději.

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

Tady je potřeba, aby situaci řešily prioritně jednotlivé městské obvody jako zřizovatelé mateřských škol, kteří musí reagovat na poptávku a počet dětí v předškolním věku. Nebráníme se vzniku soukromých školek a podporujeme taky dětské skupiny. Například v Mariánských Horách jsme zřídili obecní jesličky, a myslím, že jsme dokonce jediný obvod v Ostravě, který má své vlastní jesle. Díky tomu dvouleté děti můžou navštěvovat zařízení pro nejmenší a ve školkách máme místo pro děti starší. 

V souvislosti s Ostravou se tu a tam hovoří o komplexní modernizace nebo restrukturalizaci průmyslu. Je to podle vás realistická cesta, jak region adaptovat na 21. století?

Ostrava je průmyslové město a vždycky bude. Lidé, kteří tady žijí, mají v této oblasti unikátní znalosti. Musíme ale upustit od rozšiřování montoven a podporovat průmysl budoucnosti, aby zde působily moderní průmyslové společnosti s vysokou přidanou hodnotou, která přinese i vyšší příjmy našich obyvatel. Třeba ve švédském Västerås nepoznáte, že jste v průmyslovém městě, přestože tam průmyslová výroba je. Průmysl ve světě už prostě nejsou kouřící komíny, ale využívání nových technologií.