Patrik Hujdus

Aktivisté z různých platforem pro sociální bydlení a neziskovek varují před tím, že když se lidem znemožní bydlet s podporou státu v ubytovnách a vezmou se jim doplatky na bydlení, tak se roztočí migrační kolotoč a vzniknou sociální nepokoje. Přestaňte nám neustále podsouvat, že jsme povinni do nekonečna ve vlastním zájmu snášet zneužívání sociálního systému. Mnohým lidem z ubytoven se prostě jen nechce pracovat a žijí z dávek na sebe a na své děti. Doplatky na bydlení a další sociální dávky zdravým lidem by se měly zrušit, aby každý pochopil, že příjem se získává výhradně prací.